Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 01:31:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (18h hoặc 18h30)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 06 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: