Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 07, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 18:46:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T467CN (18h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, hiền
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 07 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: