Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 10, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 16:21:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 hoặc 357
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 10 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: