Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 18:42:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T246 (17h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Kèm thêm báo bài các môn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 10 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: