Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 18:11:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (sáng- chiều – tối)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: