Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 14:15:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 14 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: