Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 01:24:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456(17h-18h30)
Thông tin: Học sinh nam, Trường Ngô Thời Nhiệm
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Bình Hưng Hoà B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: