Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 11:12:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (15h -17h), vô năm chuyển về tối lúc 18h
Thông tin: học sinh nữ, trường Minh đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Sư Phạm Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: