Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

14:7-5x6+12:4 = ? ( )

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 09:13:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối t2-> t6 sau 5h
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Giọng miền nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Cát Lái Quận 2 TPHCM

Leave a reply

14:7-5x6+12:4 = ? ( )