Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/04/2021 14:17:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: TỐI T3-5
Thông tin: HS nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Hiệp Phú Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: