Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 00:20:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường trần văn quang
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, dạy chính toán, lý, kèm thêm báo bài các môn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: