Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 23:34:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (sau 7h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Tân Thới Hiệp Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: