Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 21:09:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Điện Biên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Trung Mỹ Tây Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: