Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 13:30:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t2+4
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 07 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: