Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 01:12:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, lương: 1tr8/5b
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè sắp xếp, vào năm học tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 11 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: