Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/04/2021 05:39:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè sắp xếp, vào năm học tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: