Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 13:11:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sau 17h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 Thảo Điền Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: