Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 9 Phường 03, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 20:29:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè bé rãnh)
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngô sĩ liên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 9 03 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: