Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 6 Phường 09, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 17:25:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều sắp xếp (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh lớp 5 lên 6
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 6 09 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: