Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 6 Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 03:57:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t246 (sau 17h30->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 6 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: