Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 7 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 05:49:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T246 (từ 13h đến 16h)
Thông tin: học sinh nữ, học được
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 7 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: