Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 7 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 14:51:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Sáng các ngày 2,3,4,5,7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 7 11 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: