Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 21:03:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: sắp xếp
Thời gian: CN sắp xếp (trước tiên là chủ nhật, GV gặp bé rồi sắp xếp thêm)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Lý Nhơn Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: