Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 22:22:35

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,7,CN (Từ 19h-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Thu phí: 450k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: