Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường 10, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 02:19:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn tối sắp xếp (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Tân Túc
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học 10 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: