Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 02:33:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (Chọn từ 18h đến 20h)
Thông tin: học sinh nữ, thí sinh tự do, dự thi khối B
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học 15 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: