Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 07:22:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (Học sinh rãnh từ 7h đến 17h)
Thông tin: Học sinh nam, thi lại 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: