Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Ôn Thi Đại Học Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 06:36:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: 2 học sinh, đã tốt nghiệp 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Ôn Thi Đại Học Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: