Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 22:21:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Rãnh từ 17h đến 20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp Lá Lớp 2 Tân Thới Hiệp Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: