Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Phường 03, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 10:33:47

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (hè học ban ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: 2 học sinh trường TH lạc hồng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 03 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: