Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 4 Phường 05, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 15:48:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6
Thông tin: 2 hsinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 4 05 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: