Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 06:15:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hè học ban ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: học sinh nam, trường đặng văn ngữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: