Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 04:11:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (17h-18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hòa Bình
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Học tại nhà Giáo viên ở quận 1
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: