Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 Phường 09, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 07:34:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn T246 hoặc 357 (17h hoặc 17h30)
Thông tin: học viên lớp 2 lên 3
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 09 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: