Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 02:53:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345(17h-19h30)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 14 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: