Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 22:04:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi
Thời gian: Tối 2,3,4,5,6 (6h-8h), sáng t7
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 3 Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: