Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 17:40:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (Từ 16h30 trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, Trường hồng hà
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Học hè lớp 4 lên 5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5 Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: