Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 22:02:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h trở đi)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 5 Dạy Song Ngữ 07 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: