Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 15:54:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp Lá, Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng T2->T6 (9h- 11h)
Thông tin: 2hs
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp Lá Lớp 4 19 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: