Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp 1 Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 06:36:05

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (Sáng 9h trở đi), vô năm sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp 1 06 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: