Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá Phường 14, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 17:21:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,5 ( từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ lớp lá
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá 14 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: