Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 21:24:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh hơi chậm
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Bình Chánh Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: