Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 Phường 10, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 16:10:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối T246 (từ 19h)
Thông tin: 2hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, dạy 2 tiếng/buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Lớp 3 10 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: