Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Phường 08, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 04:30:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 08 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: