Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 13:10:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp 6h-8h
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 1 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: