Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 21:31:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: Sáng T3,5 (7h30-10h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 2 Lớp 3 Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: