Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:27:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,5 (17h – 19h)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Long Thới Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: