Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Dạy Song Ngữ Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 11:38:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 hoặc trưa CN sau 17h30
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Dạy Song Ngữ Phú Hòa Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: