Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 07:08:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345 (từ 19 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 06 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: