Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Tin Học Lớp 5 Phường 03, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 10:54:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài, Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (17h -18h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô quyền
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Tin Học Lớp 5 03 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: